IO "11. NOVEMBAR" OŠ "Stevan Sremac"

Početna strana - Kezdő oldal O školi - Az iskoláról Kontakt

O školi - Az iskoláról

 


          Škola nekada - Az iskolánk hajdanán

 

 

          ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ


ОШ „Стеван Сремац" функционише од 01.01.1995. године. Обједињује пет основних школа (радних јединица), три у самом граду и две у приградским насељима Горњем Брегу и Торњошу.


Школа „11. новембар" се налази у центру града у једној од најпрометнијих улица у њему. Саграђена је 1973. године и пројектована је за око 800 ученика за рад у две смене. Настава се одвија на два наставна језика: на српском и мађарском језику. У школи је 24 одељења са 466 ученика и једна хетерогена група продуженог боравка (I и II разред). Програмиране задатке школа остварује са  46 наставника: 11 у разредној настави (учитељи) и 35 у предметној настави - са високом спремом 31 са вишом 11 нестручно 4 наставника. Школом руководи пом. директора, а ту су струччни сарадници психолог и библиотекар, један админисхративни радник и 10 радника који воде бригу о поправкама и хигијени установе. Без стручног испита је 6 наставника (почетници), а просек година радног стажа: око 14 година.

 

Просторни услови школе су задовољавајући. Осим учиона опште намене школа шоседује солидну фискултурну салу, спортске терене (2), библцотеку са читаоницом, трпезаријом, информатички кабинет, као и кабинет за биологију, физику, хемију, ликовну и музичку културу и радионицу. Загревање просторија је решено даљинсзким грејањем. Поред својих просторија, школи су на услузи због близине објеката: градски базен и стадион, музеј, Дом културе и градска библиотека.

 

Жеља нам је да вратимо имиџ некадашње добре школе , да мењамо себе, а школу градимо по мери ђака, такву школу у коју ће родитељи радо залазити, а да би то остварили, ослонићемо се на СНАГЕ унутар колектива:

 

    • стручан и искусан наставни кадар;
    • жеља млађих колега за стручним усавршавањем;
    • доста добрих ученика како у учењу, тако и на такмичењима и ваннаставним активностима;
    • традиција школе да буде добра, подршка родитеља, сам социјални састав ученика је повољан;
    • школски простор задовољава као и стварање пријатног окружења и амбијента.
Početna strana - Kezdő oldal O školi - Az iskoláról Kontakt